Virtuaalne Finantsjuht on veebipõhine rakendus, kuhu saab koondada kogu ettevõtte finants-, müügi- ja muud vajalikud andmed. Rakenduses on valmis tehtud juhtimislauad võtmemõõdikutega ja töölehed detailsemaks analüüsiks, mida saab ka kohandada vastavalt Teie ettevõtte vajadustele.   

Virtuaalne Finantsjuht teeb andmetöötluse Teie eest ja kuvab ettevõtte jaoks olulise informatsiooni lihtsal kujul.mitmed-allikadKonsolideerib andmeid majandustarkvarast, andmebaasidest, eelarvetest ja muudest allikatest, andmed uuenevad automaatselt.
leiaAnnab täieliku ülevaate firmas toimuvast – kõik andmed on seostatud ja kättesaadavad paari klikiga, meeskonnal on ühtne töölaud.
kontrolliTegevuste mõõtmine ja tulemuste kontrollimine on võimalik reaalajas ja just nendes lõikudes, kus vaja. Kõik olulised mõõdikud on juhtimislaual välja toodud.
4Allüksuste juhid saavad ise oma andmeid vaadata vastavalt oma õigustele, aruanded saab automatiseerida ja kohandada vastavalt vajadusele.